På vaktpool.no, finner du all informasjon vedr. løypevakter, stasjonære vakter og frivillige i arrangementet.