Vaktinstrukser, kart og bemanningsoppsett.
Her finner du informasjon til løypevakter, stasjonære vakter og frivillige i arrangementet.